W Login ลงทะเบียน

yakyedhee

คนเราจะมีพรุ้งนี้ได้อีกกี่วันเวลามีเหลือกันเท่าไร คนเราจะมีลมหายใจได้อีกกี่ครั้ง ยังไม่รู้เลย

ID: yakyedhee

yakyedhee
ใช้งานล่าสุด: 11 มี.ค. 2013

สมุดเยี่ยม

กู น้ อ ย ใจ มึ ง รู้ บ า ง ไม [7 มี.ค. 2013]

ไม่ทักเลยนะ

เขตสวนหลวง [3 มี.ค. 2013]

คุยกะคัยยุ่ ไม่ตอบเลย

yakyedhee [3 มี.ค. 2013]

จ้า